Disclaimer

BikeNet.nl is een activiteit van Rohecom BV. De informatie getoond op www.BikeNet.nl.nl is met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie gepubliceerd op deze site onvolledig en/of onjuist is. Rohecom BV kan hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden.

Rohecom B.V. is niet aansprakelijk voor door derden op www.BikeNet.nl.nl geplaatste informatie zoals; mededelingen, prijzen en productspecificaties. Tevens is Rohecom B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van verrichte transacties via de site. Bij twijfel of constatering over de onjuistheid van de gegevens adviseren wij u contact op te nemen met de aanbieder van de auto. Rohecom B.V. of één van haar partners is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan www.BikeNet.nl.nl.

Op de website van BikeNet.nl staan handige links naar andere sites. BikeNet.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe sites.

Met het plaatsen van inhoud op de site geeft u Rohecom B.V. het recht om de verstrekte informatie te publiceren. Indien door derden geplaatste informatie in strijd is met de advertentie richtlijnen, behoudt Rohecom B.V. zich het recht voor om zonder opgave van redenen deze informatie te verwijderen.

Rohecom B.V. zet zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Dit geldt ook voor eventuele vervolgschade.

De naam BikeNet.nl en bijhorende logo’s zijn geregistreerde handelsmerken waar copyright op rust. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Rohecom B.V. behoudt zich het recht voor de www.BikeNet.nl.nl website evenals de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn aan te passen en/of te wijzigen.

juni 2013